Skočit na obsah Hrad Košumberk

Turistické informace

Hrad Košumberk

Památky města Luže

Osobnosti

Turistické cíle v okolí


Víte že…

Víte, že na naučné stezce Lubenec stojí tajemný bílý kříž? Možná měl místní chránit před morem, možná připomíná nešťastnou lásku, jak praví legenda. Stezka se nachází nedaleko zámku Chyše, na půl cesty mezi Karlovými Vary a Rakovníkem.Mudr. František Hamza

František Hamza. Je Vám toto jméno povědomé, ale nemůžete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali? Nevadí! My Vám tohoto významného rodáka z Kletečné u Humpolce připomeneme.Obrázek Františka Hamzy

6. března 2007 uplynulo 139 let od dne, kdy se narodil (1868). Svá školní léta strávil na gymnáziu, nejdříve v Pelhřimově, od kvinty v Havlíčkově Brodě. Již zde se projevilo jeho literární nadání. Napsal svou první hru Král králů. Poté co dokončil studium na gymnáziu, odešel se dále vzdělávat. Ale nešel jak by se dalo předpokládat prohlubovat své literární nadání, ale zamířil na lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity do „města neomezených možností“, do Prahy. Během studií se zabýval problematikou dětské tuberkulózy, zkoumal otázky jejího vzniku a způsobů léčení.

Poté co 15. července 1897 úspěšně ukončil studium, uzavřel sňatek se slečnou Julií Závodskou a přijal místo obvodního lékaře v Luži. Místo přijal záměrně, odpovídalo jeho plánům pro zřízení dětské tuberkulózní léčebny. Ale jak už to bývá, neměl zpočátku pro své myšlenky na růžích ustláno. Ovšem vytrvalostí a pílí toho dosáhl a to nejen v lékařské oblasti, ale i ve veřejném životě.

V roce 1902 se stal starostou obce a pomáhal v rozvoji. Zrušil židovsko-německou školu, postavil novou na tehdejší poměry moderní školní budovu, zalesnil pusté stráně kolem města, zřídil kanalizaci a vodovod, založil sirotčinec a na jeho popud byl postaven domov pro zestárlé občany (starobinec).

Byl členem téměř všech spolků. Za svoji veřejnou činnost dostal ocenění „Císařského rady“. Na sklonku života působil v Brně na univerzitě - fakultě sociálního lékařství. Předával zde své životem nabyté znalosti a zkušenosti budoucím lékařům. Napsal řadu vědeckých prací, v kterých zobecnil a popsal zkušenosti z praxe. I přes své rozsáhlé aktivity pokračoval v literární tvorbě. Známé jsou romány Šimon kouzelník a Želivské romance.

Jeho život skončil v 62 letech. Zemřel dne 4. června 1930 plný dalších plánů, které již nemohl realizovat. Za svůj život se určitě nemusel stydět a mohl říci: „Svůj život jsem žil a prožil až do poslední chvíle.“

Hrobka rodiny Hamzových